"Kasva meidän seurassa" - Seuran strategia kausille 2021-25 on valmis
Julkaistu: 07.06.2021 00.00

"Kasva meidän seurassa" - Seuran strategia kausille 2021-25 on valmis

Juniori Hermeksen hallitus sekä valmennuspäällikkö ovat menneen kevään aikana työstäneet seuran strategiaa seuraavalle nelisvuotisjaksolle ja nyt on tullut aika julkaista seuran strategia kausille 2021-2025. Strategian työstössä on käytetty apuna Improved Profitability – ohjelmaa, johon liittyen kauden aikana lähetettiin kysely noin 130 seuran toimihenkilöille, joista n.50 vastasi kyselyyn. Strategiatyössä on isosti hyödynnetty toimihenkilöiden kyselyssä antamia vastauksia, huomioita, ehdotuksia sekä pohdintoja.

IP-ohjelman käyttövaiheessa seuran hallitusta avusti fasilitaattorina toiminut Jarkko Ojala, joka kuvaa IP-ohjelmaa näin : ”Menetelmän ehdottamana etuna on se että se perustuu dataan ja logiikkaan, ja sillä saadaan kaikkien ryhmäläisten tieto hyödynnettyä. Toisin kuin usein, strategiatyöhön osallistujilla osalla on jo ratkaisu valmiina niin, että se täytyy vain saada hyväksytettyä muilla. Tällöin jää usein todellinen konsensus ja sitoutuminen saavuttamatta.”

Seuran puheenjohtaja Petri Torkinlampi sekä valmennuspäällikkö Joona Kangas kommentoivat uutta strategiaa:

”Tämän tyyppisen ponnistuksen tavoitteenahan on sekä kehittää toimintaa että luoda linjauksia toiminnan toteutukselle. Nyt vanha strategiakausi tuli päätökseen ja oli aika miettiä uusia askelia, lähdimme liikkeelle ensin vanhan strategian analysoinnilla ja sen jälkeen siirryimme uuden nelivuotiskauden mietintään. Tässä kohtaa halusimme ottaa koko seuran toimijat mukaan vaikuttamaan sisältöön ja tämä saatiin toteutettua kyselyn kautta. Saimme arvokasta tietoa siitä mitä seurassa asioista ollaan mieltä. Tältä pohjalta uudella menetelmällä Ojalan Jarkon opastuksella pyrittiin saamaan mahdollisimman hyvä tiivistelmä oikeista suuntaviivoista. Työtä ja koostetta tehtiin useina iltoina ja asioihin paneuduttiin tosissaan. Lopputulos on nyt kaikkien luettavissa ja ohjaamassa seuran toimintaa kohti tulevaa. Uusi strategia on sekoitus vanhaa sekä uusia kehitysaskelia kohti laadukkaampaa tulevaisuutta ja seuratoimintaa. Kiitän kaikkia strategiatyöhön osallistuneita”, kertoo Torkinlampi.

”Oli hienoa, että saimme hyödynnettyä IP-ohjelmaa strategiatyössä. Saimme näin hyödynnettyä toimihenkilöiden vastauksia laajasti ja strategiaan tuli paljon yhteisömme esiin nostamia pointteja, jotka itsekin allekirjoitan täysin. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Missio, visio, strategiset valinnat ja arvot tukevat toisiaan sekä perustavoitteiden saavuttamista. Uskon, että tämän strategiakauden aikana otamme seurana useita uusia kehitysaskeleita. Näiden kehitysaskelien taustalla nyt tehty perusteellinen strategiatyö toimii selkärankana. Haasteellisen koronakauden aikana oli itselleni mieluista sekä tärkeää luoda katseita myös tulevaan. Innolla lähden tekemään töitä uuden strategian tavoitteiden saavuttamiseksi”, kommentoi Kangas.


Koronatilanteen vuoksi isompimuotoinen infotilaisuus uudesta strategiasta jää nyt pitämättä, mutta seuran työntekijät tulevat syksyllä käymään strategiaa läpi mm. valmentajien kokouksissa sekä joukkueiden vanhempainilloissa.

Uuteen strategiaan pääset TÄSTÄ LINKISTÄ

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Petri Torkinlampi, petri.torkinlampi@juniorihermes.fi / 0503856718

Valmennuspäällikkö Joona Kangas, joona.kangas@juniorihermes.fi / 0400588042