Pelaajan turvallisuuden takaamiseksi joukkueenjohdon, valmennuksen ja huoltajien on tiedettävä pelaajan terveyteen vaikuttavat seikat harjoitus- ja pelitapahtumissa. Nämä tiedot jäävät vain joukkueenjohdon ja tarvittaessa valmennuksen ja huoltajien tietoon.